Poštovani piloti i ljubitelji ovog sporta,

Dobro došli na zvaničnu internet stranicu Paraglajding Saveza Crne Gore.

Organizacija “Paraglajding Savez Crne Gore” je osnovana 2016. godine sa ciljem unapređivanja paraglajdinga, popularizacije paraglajdinga među mladima i prezentovanje Crne Gore kao paraglajding destinacije. Ovaj Savez okuplja sve pilote i ljubitelje paraglajdinga u Crnoj Gori koji uživaju u letenju.

OPŠTI PODACI

Naziv udruženja: NVU “Paraglajdnig Savez Crne Gore”
Skraćeni naziv udruženja: PSCG
Adresa: 7. Omladinske brigade 10, 81000 Podgorica
Područje djelovanja: Teritorija Države Crne Gore
E-mail: info@paraglajdingsavez.me
Kontakt telefon: +(382) 67 060 004
PSCG zastupa i predstavlja: Bojan Bajčeta (Predsjednik PSCG)

 

PSCG

Skupština PSCG (26.01.2019.)


RAZVOJ

Na razvoju paraglajdinga radimo u više pravaca a naročito sledećim:

  • Organizovanje brojnih edukativnih aktivnosti (seminara, prezentacija, kampova,..) radi edukacije pilota i onih koji to žele postati.
  • Aktivno učešće u izradi zakonske regulative civilnog letenja u Crnoj Gori na relaciji sa ACV-om (Agencija za Civilno Vazduhoplovstvo) zarad što većeg nivoa bezbijednosti pilota paraglajdera.
  • Promovisanje paraglajdinga kao sporta koji postaje sve popularniji u svijetu zbog svoje pristupačnosti u odnosu na ostale vazduhoplovne sportove.
  • Posebno promovisanje raznovrsnih disciplina u paraglajdingu sa posebnim akcentom na prelete i hike&fly zbog ogromnog potencijala koji Crna Gora nesumnjivo posjeduje.
  • Demistifikacija paraglajdinga kao opasnog sporta koji po javnom mnjenju najčešće rezultira greškama sa fatalnim povredama.

ČLANSTVO

Član Paraglajding Saveza Crne Gore može postati svako lice koje će poštovati pravila Saveza i predstavljati ga poštujući pravila sportske etike.
(Detaljnije…)