BALJ

BALJ

 • Nadmorska visina: 1.560 m
 • Razlika u visini: 730 m
 • GPS: 42.7432, 19.8202
 • Vjetar: S, SW, W

CRNOGORA

CRNOGORA

 • Nadmorska visina: 1.850 m
 • Razlika u visini: 1.000m
 • GPS: 42.3507, 19.3563
 • Vjetar: N, NE, NW, E, SE

MLAĐOV DO

MLAĐOV DO

 • Nadmorska visina: 1.210 m
 • Razlika u visini: 470 m
 • GPS: 42.7534, 19.7685
 • Vjetar: NE

RUDO BRDO

RUDO BRDO

 • Nadmorska visina: 1.600 m
 • Razlika u visini: 800 m
 • GPS: 42.7673, 19.7526
 • Vjetar: NE, E, SE

ŽELJEVICA

ŽELJEVICA

 • Nadmorska visina: 1.430 m
 • Razlika u visini: 730 m
 • GPS: 42.7723, 19.7826
 • Vjetar: NE, E, SE

VRSUTA

VRSUTA

 • Poletište: 1.133m
 • Razlika: 1.133 m
 • GPS: 42.1533, 19.0855
 • Vjetar: S, SE, SW

BUKVICA

BUKVICA

 • Poletište: 1.133m
 • Razlika: 1.133 m
 • GPS: 42.1533, 19.0855
 • Vjetar: S, SE, SW

JEJEVICA

JEJEVICA

 • Poletište: 960 m
 • Razlika: 240 m
 • GPS: 42.8709, 19.8928
 • Vjetar: SW

KONJSKO

KONJSKO

 • Poletište: 1630 m
 • Razlika: 900 m
 • GPS: 42.8187, 19.7878
 • Vjetar: E

STRANE

STRANE

 • Poletište: 891 m
 • Razlika: 240 m
 • GPS: 42.8641, 19.8549
 • Vjetar: E, SE

OBROV

OBROV

 • Poletište: 950 m
 • Razlika: 380 m
 • GPS: 43.0257, 19.759
 • Vjetar: N, NW, W

TURJAK

TURJAK (Bjelasica)

 • Poletište: 1835 m
 • Razlika: 1270 m
 • GPS: 42.9425, 19.6849
 • Vjetar: N, NW, W, SW, S

BRAJIĆI

BRAJIĆI

 • Poletište: 731 m
 • Razlika: 731 m
 • GPS: 42.3014, 18.8908
 • Vjetar: S

LOVĆEN

LOVĆEN

 • Poletište: 1.266m
 • Razlika: 1.266 m
 • GPS: 42.405756, 18.796322
 • Vjetar: S, SW, W

DIZDARICA

DIZDARICA

 • Poletište: 900 m
 • Razlika: 900 m
 • GPS: 42.487, 18.5684
 • Vjetar: S, SE, SW

JEZERINE

JEZERINE

 • Poletište:
 • Razlika:
 • GPS:
 • Vjetar:

BOJNA NJIVA

BOJNA NJIVA

 • Poletište: 1.141 m
 • Razlika: 330 m
 • GPS: 42.97, 19.591
 • Vjetar: S, SW

CKARA

CKARA

 • Poletište: 1.623 m
 • Razlika: 800 m
 • GPS: 42.949, 19.5109
 • Vjetar: N

GRADAC

GRADAC

 • Poletište: 1.280 m
 • Razlika: 460 m
 • GPS: 42.9967, 19.5379
 • Vjetar: S, SE

KRNOVO

KRNOVO

 • Poletište: 1.706 m
 • Razlika: 210 m
 • GPS: 42.8878, 19.1311
 • Vjetar: (Svi pravci)

KORAĆKI KRŠ

KORAĆKI KRŠ

 • Poletište: 1100 m
 • Razlika: 330 m
 • GPS: 42.9156, 19.9482
 • Vjetar: E, SE

LAZE

LAZE

 • Poletište: 900 m
 • Razlika: 220 m
 • GPS: 42.9017, 19.9639
 • Vjetar: N

VISITOR

VISITOR

 • Poletište: 1589 m
 • Razlika: 810 m
 • GPS: 42.5992, 19.8984
 • Vjetar: SE, E, NE

KOFILJAČA

KOFILJAČA

 • Poletište: 1685 m
 • Razlika: 780 m
 • GPS: 42.5988, 19.9832
 • Vjetar: SW, W

KOSANICA

KOSANICA

 • Poletište: 1.550 m
 • Razlika: 300 m
 • GPS: 43.1782, 19.3355
 • Vjetar: S, SW

TABLA

TABLA

 • Poletište: 1.111 m
 • Razlika: 350 m
 • GPS: 43.3725, 19.3695
 • Vjetar: S, SW

MALA PLIJEŠ

MALA PLIJEŠ

 • Poletište: 910 m
 • Razlika: 100 m
 • GPS: 43.333, 19.3482
 • Vjetar: NE, E

VELIKA PLIJEŠ

VELIKA PLIJEŠ

 • Poletište: 880 m
 • Razlika: 100 m
 • GPS: 43.3437, 19.3306
 • Vjetar: NE, NW, W

Poletišta koja se nalaze u Podgorici su u fazi uređenja i sa istih je zabranjeno polijetanje bez prethodne saglasnosti i zvaničnog odobrenja kontrole letenja (SMATSA).

MARTINIĆI

MARTINIĆI

 • Poletište: 713 m
 • Razlika: 650 m
 • GPS: 42.572168, 19.188716
 • Vjetar: S, SW

DEČIĆ

DEČIĆ

 • Nadmorska visina: 344m
 • Razlika u visini: 300m
 • GPS: 42.3507, 19.3563
 • Vjetar: S, SW, W

SAVIN KUK

SAVIN KUK

 • Poletište: 2244 m
 • Razlika: 710 m
 • GPS: 43.1195, 19.083
 • Vjetar: N, NE, SE