Ukoliko želite da postanete pilot paraglajdera potrebno je proći odgovarajuću obuku,nakon nje položiti ispit (teorijski i praktični dio) i dobiti dozvolu za upravljanje paraglajderom.

Da bi ste uopšte ušli u samu proceduru školovanja i obuke potrebno je zadovoljiti i neke osnove uslove među kojima je posebno važno da imate ljekarsko uvjerenje koje se zahtijeva za sve pilote.

U Crnoj Gori trenutno ne postoji zvanična škola za obuku paraglajding pilota ali PSCG vam može pružiti kurs upoznavanja sa paragaljdingom koji će vas na pravi način uputiti u sve čari ovog sporta i kako postati profesionalni pilot paragalajdinga.

U julu mjesecu 2019. godine planiran je paraglajding kamp na Krnovu u okviru kojeg će početi kurs.

Da bi naučio da letiš neophodno je da se sve odvija postepeno, u nekoliko faza kako bi se mogućnost povrijeđivanja svela na minimum.

Prije svega, trebalo bi da prvi kontakt sa letenjem ostvarite u tandem letu sa sertifikovanim pilotom i na taj način steknete prvo iskustvo boravka u nesvakidašnjoj sredini za čovjeka. Pomenuti let bi ti omogućio da osjetite kako je biti u vazduhu. Tom prilikom dobili bi ste i nekoliko informacija od pilota koji bi usmjerili vase interesovanje ka ovom sportu.

Nakon ovoga trebao bi kontaktirati neku od škola u okruženju koje posjeduju ovlašćenja za obuku za pilota paraglajdera. Teoretska obuka koja počinje odmah nakon upisivanja u školu propraćena je i praktičnom nastavom u toku koje se upoznajete sa opremom, postepeno radite vježbe na tlu a koje se odnose na kontrolu krila komandama i promjenom opterećenja na stranama krila.

Nakon pomenutog se pod strogom kontrolom instruktora prelazi na načine podizanja krila i faze polijetanja koje rezultira kratkim letovima na školskim padinama na visini ne većoj od dva-tri metra. Kako raste teoretsko znanje i vještina kontrole krila na tlu tako raste i visina letova koji se još uvijek odvijaju pod strogom pratnjom instruktora.

Nekoliko mjeseci kasnije dolazi se do momenta kada se polaže teoretski test – provjera znanja i praktični test – samostalan let na padini koja je namijenjena za to.

Dobijanje dozvole pilota se nikako ne smije shvatiti kao kraj obuke već kao početak jednog jedinstvenog poglavlja u tvom životu u kome će se tvoj pogled često nalaziti u oblacima a kad odeš tamo – tvoje misli daleko od svakodnevnice.

Ukoliko imate dodatnih pitanja pišite nam na: info@paraglajdingsavez.me