Paraglajding Savez Crne Gore je organizacija koja će uložiti maksimalne napore da se ostvari kontinuirani napredak ovog sporta u Crnoj Gori. Svojim članstvom možete postati jedan od bitnih faktora čiji doprinos direktno utiče na razvoj paraglajdinga u Crnoj Gori. Ukoliko ste: pilot, ljubitelj sporta, zaljubljenik u prirodu ili nešto drugo, emocije i ljepotu ovog sporta u prirodi možete doživjeti na jedan poseban način družeći se sa hrabrim ljudima koji na svojstven način, uz pomoć prirodnih zakona, prkose gravitaciji.

Neophodno je napomenuti i sledeće – Članstvo nosi određena prava i obaveze koji su isti za sve članove a koje je potrebno ispuniti nakon apliciranja za učlanjenje, što se može vidjeti u Pravilniku o članstvu.

PSCG predstavlja udruženje pilota paraglajdera i ljubitelja paraglajding sporta. Član PSCG može biti svaki građanin Crne Gore. Stranci koji borave u Crnoj Gori takođe mogu biti članovi PSCG.
Izuzetno pod uslovima propisanim Pravilnikom o članstvu članovi PSCG mogu biti i pravna lica.


Prijem u članstvo PSCG vrši se na sledeći način:

1. Podnošenje zahtjeva za učlanjenje elektronskim putem na zvaničnom sajtu PSCG (www.paraglajdingsavez.me):
2. Zahtjev se automatski prosledjuje predsjedniku PSCG.
3. Ukoliko ispunjava uslove za članstvo predviđene Pravilnikom o članstvu PSCG predsjednik potvrđuje prijem u članstvo.
4. Članstvo je validno samo ako je validirano od strane predsjednika i ako su uredno izmirene obaveze po osnovu članarine.


Član Saveza može biti:

 • Pilot član
 • Redovan član
 • Počasni član

Ukoliko si pilot i ovaj sport te ukrao od običnog života, razloge za učlanjenje u ovu organizaciju i sticanje statusa “PILOT ČLAN” možeš pronaći u sledećem:

 • Zastupanje tvojih interesa kod nadležnih organa
 • Provjera i čekiranje opreme makar jednom godišnje
 • Učešće na svim seminarima i edukativnim radionicama koje organizuje Savez
 • Učešće na SIV kursevima koje organizuje Savez uz povoljne uslove
 • Pomoć u uređivanju i registraciji svih poletišta u Crnoj Gori
 • Osim navedenih, pilotima članovima omogućavamo i učešće na brojnim aktivnostima definisanim planom rada za aktuelnu godinu.

Ukoliko nisi pilot a ne možeš sa sigurnošću reći da ti misli nisu u oblacima, razloge za učlanjenje i sticanje statusa “REDOVAN ČLAN” možeš pronaći u sledećem:

 • Pružanje svih potrebnih infomracija vezano za paraglajding, posebno za edukaciju budućih pilota
 • Opremu za treninge na tlu po vrlo povoljnim uslovima
 • Podršku iskusnijih pilota u procesu obuke za pilota
 • Mogućnost učešća na svim seminarima, kampovima i radionicama koji su predviđeni za redovne članove

Status “POČASNI ČLAN” Saveza dodjeljuje Skupština voljom većine prisutnih članova, a na predlog najmanje 3 (tri) pilota člana Saveza.
Status počasnog člana u Savezu dodjeljuje se zaslužnim pojedincima koju su svojim radom i zalaganjem ostvarili izuzetan doprinos Savezu.

Svi članovi dužni su plaćati godišnju članarinu.
Uslovi, visina i način plaćanja utvržuje se Pravilnikom o članstvu.

Članstvo u PSCG možete ostvariti popunjavanjem dolje-navedene registracione forme, nakon čega će uprava PSCG provjeriti i validirati Vašu prijavu i odobriti članstvo.

Primjer popunjavanja uplatnice za članstvo u tekućoj sezoni