Poletište: Obrov

Neophodan nivo iskustva

Nadmorska visina: 950 m

Razlika u visini: 380 m

Prosječna dužina leta: 3 km

Prosječno trajanje leta: 8 min

GPS: 43.0257, 19.759

Vjetar: N, NW, W

Prognoza (MeteoBlue.Com)

Pozicija
Iznad Bijelog Polja uzdiže se brdo Obrov koje je jasno uočljivo iz svih dijelov grada. Na samom vrhu nalazi se i repetitor. Poletište se nalazi odmah ispod vrha i okrenuto je ka gradu, u pravcu sjevero-zapada. Velika zelena površina pogodna je za polijetanje.

Put
Iz centra grada se preko glavnog mosta na Limu prelazi na drugu stranu ka naselju Nikoljac. Odmah poslije mosta skreće se lijevo, pa odmah desno i presijeca magistrala. Put nastavlja da krivuda uz Obrov i vodi do repetitora. Veći dio puta je asvalt, a manji dio makadamski i moguće je proći malim autom. Ukupna dužina je nekoliko kilometara a vožnja traje 15tak minuta.

Vjetar
Poletište je orjentisano ka sjeverozapadu ali se može polijetati i na blagi bočni vjetar. Zbog konfiguracije oklonog terena, za sada nisu zabilježeni veći preleti sa ovog poletišta.

Sletište
Gradski stadion – jasno je vidljiv sa poletišta te s toga je lako napraviti i prilaz istom. Površina velika, samo je potrebno obratiti pažnju na vazdušne struje jer je smješten uz samu obalu Lima. Može se slijetati i na zaravan uz desnu obalu Lima u blizini pješačkog mosta.

Napomena
Poletište je uglavnom moguće koristiti za kratke desant letove, ukoliko želite ostvariti veće visine i neki ozbiljniji prelet poželjno je poći na Bjelasicu.

Kontakt osoba:
Milan Đalović (+382 69 026 492)

Letenje

Lokacija: