Poletište: Velika Pliješ

Neophodan nivo iskustva

Nadmorska visina: 880 m

Razlika u visini: 100m

Prosječna dužina leta: 2 km

Prosječno trajanje leta: 5 min

GPS: 43.3437, 19.3306

Vjetar: N, NW, W

Prognoza (MeteoBlue.Com)

Pozicija
Nalazi se na sjevero-zapadnoj padini istoimenog brda na samo 2,5 km od gradske sredine. Poletište je ujedno i česta destinacija rekreativaca i lokalnog stanovništva. Sa brda se pruža pogled na Pljevljsku najveću rijeku Ćehotinu i dolinu kojom protiče. Takođe, u podnožju brda se nalazi i najveće prigradsko naselje – Komini, koje je ujedno i nekadašnja naseobina Rimljana na ovom području. Letenje se dijelom odvija iznad četinarske šume a dijelom  iznad velike doline koja je ujedno i sletište. Slijetanje je moguće izvesti na nekoliko velikih livada ograđenih niskom ogradom. Posebno treba biti obazriv pri startu na N vjetru jer je moguća nestabilnost na jačem vjetru kao posledica turbulencije – rotora iza visokog drveća. Moguće je i padinsko i termičko jedrenje.

Put
Od centra grada do poletišta je većim dijelom asfaltiran put – 2km a poslednjih 500m je šumski put. Taj dio puta je dosta loš i izlazak terenskim vozilom je moguć. Nakon 5 minuta vožnje dolazi se direktno na poletište.

Smjer vjetra
Glavno poletište – pogodno za sjeverozapadni i zapadni vjetar.
Top landing zahtjeva srednji nivo vještine pilota.

Kontakt osoba:
Predrag Đurović

Letenje

Lokacija: