Poletište: Turjak

Neophodan nivo iskustva

Nadmorska visina: 1890 m

Razlika u visini: 1090 m

Prosječna dužina leta: 9 km

Prosječno trajanje leta: 20 min

GPS: 42.9425, 19.6849

Vjetar: N, NW, W, SW, S

Prognoza (MeteoBlue.Com)

Pozicija
Turjak je jedan od vrhova Bjelasice i nalazi se na sjevernoj strani planine, okrenut ka Bjelom Polju. Sa njegove južne strane nalazi se katun Žarski, dok sa sjevero-istočne katun Cmiljače u kojem se nalazi i istoimeni planinarski dom. Sam vrh je prilično travnat te su šanse da se krilo ošteti na startu minimalne. Sa ovog vrha obično se leti ka Bijelom Polju a u tom preletu ima više rezervnih sletišta u selima ispod planine: Majstorevina, Ravna Rijeka, Ribarevine…

Put
Do vrha Turjak stiže se magistralnim putem Bijelo Polje – Mojkovca. Na drugom kilometru od Ribarevina ka Mojkovcu u mjestu Ravna Rijeka skreće se lijevo ka Majstorevini. Put odmah prelazi preko malog mosta na Ljuboviđi. Odmah poslije seoske škole skreće se desno gdje put prvo prelazi mali potok a zatim i rijeku Bistricu. Put dalje nastavlja pravo ka planini i katunu Cimljače. Do na kraj sela je asfaltni put (5km od magistrale) a nakon toga makadamski (oko 15km) i potrebno je terensko vozilo. Nakon što se dođe do katuna Cimljače put se odvaja desno ka vrhu Turjak do kojeg od katuna ima nekih 10tak minuta vožnje. Zbog velikog planinskog masiva i nadmorske visine, put je prohodan uglavno tokom ljetnjih mjeseci do sredine jeseni. Obavezno se prije polaska konsultovati sa lokalnim pilotima vezano za prohodnost puta.

Vjetar
Poletište je orjentisano ka sjeveru ali se može polijetati i na zapadni i južni vjetar. Kako se radi o planinskom vrhu poželjno je dobro pogledati smjer vjetra i njegovu jačinu. Usled vrlo slabog vjetra, jake termike, ili različitih vazdušnih struja na samom vrhu može doći do miješanja smjerova.

Sletište
Postoje dva sletišta koja se uobičajeno koriste. Prvo i najbliže je odmah ispod planinskog vrha u selu Majstorevina kod Manastira Sv. Trojice. Lako ga je uočiti jer je u samoj dolini pored rijeke Bistrice i okruženo je šumom. Na sletištu nema žica, ograda i sl, pa je pogdono za slijetanje. Do njega se uvijek može stići finesom i nije potrebno podizanje na termičkim stubovima. Drugo je u selu Ravna Rijeka ka Bijelom Polju koje takođe nije daleko. U pitanju je više livada koje se nalaze sa obje strane magistralnog puta a sve u blizini skretanja ka Majstorevini koje se prošlo tako da je poželjno pri odlasku na sletište obići neke od livada bilzu skretanje. Tu su i brojne livade duž magistralnog puta Mojkovac-Bijelo Polja. Obratiti pažnju na stubove za sturju jer se ipak radi o naseljenim mjestima.

Napomena
Polijetanje na jači južni vjetar trba izbjegavati, jer pri prelijetanju grebena se može uću u zonu rotora.

Kontakt osoba:
Milan Đalović (+382 69 026 492)

Letenje

Lokacija: