Poletište: Konjsko

Neophodan nivo iskustva

Nadmorska visina: 1630 m

Razlika u visini: 900 m

Prosječna dužina leta: 7,1 km

Prosječno trajanje leta: 16 min

GPS: 42.8187, 19.7878

Vjetar: E

Prognoza (MeteoBlue.Com)

Pozicija
Poletište se nalazi jugozapadno od beranskog aerodroma odakle se pruža pogled na Berane sa svojom kotlinom. Idealno vrijeme za letjenje je oko podne kada kreće termika iz kotline. Nalazi se na 13-om kilometru od Berana. Na lijevoj strani poletišta, nalazi se stijena/brdo koje može da pravi rotor ukoliko postoji  sjevernog vjetra.

Put
1/3 puta je asfalt a ostak je makadam  lošeg stanja tako da je neophodno terensko vozilo.

Vjetar
Poletište je pogodno za istočni vjetar.

Sletište
Sletišta ima više. Aerodromska pista je najudaljenija i najbezbjednija varijanta (nešto manje od 7 km). Gradinski plato je  jedno od mjesta za slijetanje udaljen oko četri kilometra a prostor oko restorana Viaggio je takođe bezbjedno mjesto za slijetanje.

Napomena
Ako se vrši slijetanje na terenima van piste aerodroma, onda treba vodit računa o električnim mrežama i ogradama zemljišnih parcela.

Kontakt osoba
Danilo Janković (+382 63 200 109)

Letenje

Lokacija: